donderdag 10 oktober 2019

Oefening 10 okt vaarwegincident

Laatste nieuws

eerder nieuws
  10 oktober 2019 - oefening vaarincident 10 okt 2019

  Wat is er aan de hand?

  Bij het viaduct in Ewijk heeft een vaarincident tussen twee boten plaats gevonden. Er is een mistige damp te zien op deze plek.

  Wat moet ik doen?

  Woont u in de buurt van het viaduct? Gaat u dan naar binnen en sluit ramen en deuren en schakel de mechanische ventilatie uit. Zit u in de auto? Schakel dan uw ventilatiesysteem uit.

  Bij prikkende ogen kunt u ze uitspoelen met water. Heeft u besmette lucht ingeademd waarschuw dan direct uw arts.

  Mijn kind komt zo uit school wat moet ik doen?

  Kinderen in het gebied worden binnen gehouden door scholen, kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen. Ouders hoeven hun kinderen niet op te halen. 

  Kan ik via de snelweg naar Ewijk?

  De snelwegen rond het gebied lopen vast. Automobilisten wordt aangeraden om de A50, A73, A15 en de A326 te mijden. Bevindt u zich in de auto in het gebied schakel dan de ventilatie uit.

  Waar kan ik informatie vinden?

  Op www.crisisglz.nl houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond het vaarincident bij viaduct Ewijk. Heeft u andere vragen dan kunt u het publieksnummer 024-3292929 bellen.

Advies

 • Ga naar binnen en sluit ramen en deuren en schakel de mechanische ventilatie uit.
 • Blijf uit de buurt van het viaduct Ewijk. Geef hulpdiensten de ruimte. 
 • Volg aanwijzingen van de hulpdiensten.
 • Heeft u besmette lucht ingeademd? Waarschuw direct een arts. 
 • Heeft u prikkende ogen? Spoel uw ogen met water en raadpleeg huisarts bij klachten.
 • Heeft u acute gezondheidsproblemen. Bel 112. 
 • Scholen zijn op de hoogte van de situatie. Zij houden de kinderen binnen. Haal uw kinderen dus niet op te halen. Blijf binnen tot nader orde.
 • Zit u in de auto? Schakel uw ventilatiesysteem uit.  Rijd het besmette gebied uit met gesloten ramen.  

 

Informatie

Bel 024 3292929 voor vragen over het vaarincident

Op de Waal heeft bij het viaduct Ewijk een vaarincident plaatsgevonden. Hierbij is een mistige damp vrij gekomen.

In de buurt van het incident zijn mensen die gezondheidsklachten ervaren. Inwoners wordt aangeraden om naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten. Zit u in de auto? Schakel uw ventilatie uit. Scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen wordt aangeraden om kinderen binnen te houden tot nader order. Ouders wordt aangeraden om hun kinderen niet op te halen, maar ook binnen te blijven.

Verkeer
De A50 rond viaduct Ewijk is afgesloten. Moet u hierlangs, kies dan een andere route. De scheepvaart op de Waal is stilgelegd vanaf IJzendoorn.

De brandweer is ter plaatse en zorgt met een nevel dat de damp neerslaat.  

Ten westen van het viaduct Ewijk wordt een vreemde lucht waargenomen. Het gaat hier om stookolie. Dat is niet gevaarlijk.