donderdag 10 oktober 2019

Oefening 10 okt vaarwegincident

Vragen en antwoorden

maandag 24 juni 2019

Advies

  • Ga naar binnen en sluit ramen en deuren en schakel de mechanische ventilatie uit.
  • Blijf uit de buurt van het viaduct Ewijk. Geef hulpdiensten de ruimte. 
  • Volg aanwijzingen van de hulpdiensten.
  • Heeft u besmette lucht ingeademd? Waarschuw direct een arts. 
  • Heeft u prikkende ogen? Spoel uw ogen met water en raadpleeg huisarts bij klachten.
  • Heeft u acute gezondheidsproblemen. Bel 112. 
  • Scholen zijn op de hoogte van de situatie. Zij houden de kinderen binnen. Haal uw kinderen dus niet op te halen. Blijf binnen tot nader orde.
  • Zit u in de auto? Schakel uw ventilatiesysteem uit.  Rijd het besmette gebied uit met gesloten ramen.  

 

Informatie

Bel 024 3292929 voor vragen over het vaarincident

Op de Waal heeft bij het viaduct Ewijk een vaarincident plaatsgevonden. Hierbij is een mistige damp vrij gekomen.

In de buurt van het incident zijn mensen die gezondheidsklachten ervaren. Inwoners wordt aangeraden om naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten. Zit u in de auto? Schakel uw ventilatie uit. Scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen wordt aangeraden om kinderen binnen te houden tot nader order. Ouders wordt aangeraden om hun kinderen niet op te halen, maar ook binnen te blijven.

Verkeer
De A50 rond viaduct Ewijk is afgesloten. Moet u hierlangs, kies dan een andere route. De scheepvaart op de Waal is stilgelegd vanaf IJzendoorn.

De brandweer is ter plaatse en zorgt met een nevel dat de damp neerslaat.  

Ten westen van het viaduct Ewijk wordt een vreemde lucht waargenomen. Het gaat hier om stookolie. Dat is niet gevaarlijk.